Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого

Логопедичен и Обучителен център "Мечо Пух"

Ако имате накакви съмнения относно
говорно-езиковото развитие на детето си,
потърсете помощ от специалист и заедно да
се преборите със затрудненията преди да се
задълбочат

Свържете се с нас!

Ранната профилактика на комуникативните нарушения има решаващо значение за нормалното развитие на детската реч

Свържете се с нас!

Целта е в края на срещата родителят да постигне обективна оценка за състоянието на детето си и да се освободи от крайности в реакциите си - преувеличаване или подценяване на проблема.

Никога не сравнявайте
децата едно с друго.
Няма никакво
сравнение между

и

Те блестят, когато
им дойде времето!

Консултиране на деца с комуникативни и емоционално - поведенчески нарушения и техните семейства. Това включва диагностика, медикаментозна терапия, разработване на индивидуална комплексна програма за терапия(логопедична, психотерапевтична, арттерапевтична).

mechopuh toys

Извършваме консултации и терапии на някои нарушения в детското развитие. Заедно с децата и подкрепата на родителите преодоляваме бъдещи проблеми в поведението, обучението и речевата комуникация.

Много родители смятат, че тези проблеми с възрастта ще отминат, но практиката показва, че колкото по-рано се започне работа върху даден проблем, толкова по-траен и ефективен е крайният резултат.

Наша цел е – навреме, заедно с родители и учители трайно да преодолеем тези нарушения, за да растат децата физически здрави, уверени и спокойни.

Поставянето на диагнозата изисква много внимателна преценка, месеци наблюдение от страна на различни видове специалисти - логопед, психолог.