Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Мечо Пух Картинка

Проф. Виолета Боянова

Виолета Боянова е лекар – невропсихолог и специалист по речева и езикова патология, с дългогодишен опит в своята професионална сфера. Преподавател е на студенти от специалности Логопедия и Психология в университетите в цялата страна. Занимава се с деца с езико-говорни, емоционални и поведенчески разстройства над 30 години, издала е набор от разнообразна литература и учебни помагала по логопедия и психология. От създаването на Център Мечо пух е част от неговия екип, заедно с който извършва диагностично -консултативна дейност за родителите на деца с проблеми в развитието.