Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого

ЛОГОПЕДИЧНИ ТЕРАПИИ

ТРЕВОЖИТЕ СЕ, ЧЕ ГОВОРЪТ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ЗАКЪСНЯВА?

Мечо Пух Картинка

Късно или забавено формиране на езика при деца- езиково нарушение на речта, при което езиковата система не е формирана граматично правилно (аграматизъм) , липсва или изостава за възрастта, беден понятиен речник, наличие на езикови дефицити.

И ВСЕ ПАК! КОГА Е НОРМАЛНО ДЕТЕТО ДА ПРОГОВОРИ?

Ако на 3 години детето използва само няколко думи, издава нечленоразделни звуци и то само когато иска да получи нещо, ако тръшкането и плачът е основно средство за комуникация, тогава програмата

Мечо Пух звезда

Диагностика на езиково-говорното развитие и обследване на психологическия статус на детето.

Мечо Пух звезда

Изготвяне на индивидуална програма за терапевтично и логопедично въздействие.

Мечо Пух звезда

Оценка на постигнатите резултати в края на всяко тримесечие.

Мечо Пух звезда

План за подпомагане на детето в домашни условия.

Мечо Пух звезда

Всеки месец – 30 минути консултация с родителите за въпроси, свързани с терапевтичните цели на индивидуалната програма.

Мечо Пух звезда

Безплатни материали, свързани с текущата програма.

Нарушена артикулация- неправилно звукопроизношение, при което липсва/т или неправилно се произнасят/ заменят един или няколко звука.

Докато детето е малко, всички се радват на неумелите му опити да произнесе по-трудните думички. Близките му се забавляват да имитират неправилно произнасяните звукове и на домашни събирания го карат да повтаря израза – „Райна Реже Риба” и всички се заливат от смях. В други случаи се получават доста комични ситуации – „ Дай шок”, вместо „Дай сок”, „Видях лак” , вместо „Видях рак” и други подобни.

ДО КАКВА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ПРИЕМАМЕ ЗА НОРМАЛНО ТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ИЗГОВАРЯ НЯКОИ ОТ ЗВУКОВЕТЕ – Р, Л, С, З, Ц, Ш, Ж и Ч ?

До кога приемаме за „сладко” детето да не може да произнася по-трудните думички, да обърква звуковете и да размества сричките. Ако детето Ви е вече на 5-6 години, но все още не може да изговаря звук Р

ПРОГРАМАТА се провежда в следните стъпки:

Мечо Пух звезда

Диагностика на артикулацията и детайлна оценка на езиково – говорното развитие.

Мечо Пух звезда

Постановка на неправилно произнасяните звукове.

Мечо Пух звезда

Автоматизация на звуковете в думи, изречения и текст по авторска методика, гарантираща бързо изчистване на неправилното произношение в общия поток на речта.

Мечо Пух звезда

Работа върху развитието на фонологичното осъзнаване.

Мечо Пух звезда

Безплатни материали за работа в домашни условия.

Мечо Пух Картинка

ПОЯВИЛО СЕ Е ЗАЕКВАНЕ…

Нарушения в речевата плавност- запъване, заекване, брадилалия, тахилалия?

Нарушението на плавността на речта може да бъде както функционално, т.нар. „физиологично заекване”, така и „рисково” – т.е. при него съществува реален риск за поява на типично заекване … А заекването е едно от най-мъчителните нарушения в говора. Заедно с детето, страдат и неговите близки, отчаяни от безпомощността си в опитите си да облекчат говора му

Често родителите свързват появата на заекването с някакъв преживян стрес или уплаха, и понякога първата им реакция е да отидат при врачка или баячка за леене на куршум или друга подобна алтернативна намеса, без да отчитат, че тези действия може да доведат до допълнителен стрес и напрежение. Силната тревожност на родителите от появата на заекването и трескавите им действия се отразяват изключително негативно върху и без това лабилната нервна система на заекващото дете.

НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ!

Още при първите признаци на заекване, потърсете помощ Една от целите на програмата е да се оцени дали появилото се нарушение на плавността на речта е физиологично или рисково.

Мечо Пух звезда

Арт-терапия

Мечо Пух звезда

Музикотерапия и ритъм – терапия

Мечо Пух звезда

Дихателна гимнастика и работа върху фонацията и гласа

Мечо Пух звезда

Говорни упражнения за постигане на плавна реч

Мечо Пух звезда

Психотерапевтична работа за преодоляване на тревожността

Мечо Пух звезда

Преработване на неосъзнатите емоции , свързани със заекването

Мечо Пух звезда

Консултиране на родителите за упражнение на плавен говор у дома

Мечо Пух Картинка

ДИСЛЕКСИЯТА Е ТАЛАНТ, А НЕ ПРОБЛЕМ!

Дислексия- нарушена е способност за учене, четене

Вие имате здраво, интелигентно дете, което проявява творчески способности, но за всеобщо учудване, не се справя в училище. Детето отива в 1 клас и противно на очакванията на учители и родители не успява да научи веднага буквите, често обърква букви, които си приличат, някои ги изписва наобратно или огледално, трудно се научава да чете и в повечето случаи не разбира прочетеното, а диктовките след проверка са нашарени в червено като в сцена от сериала „ От местопрестъплението”.

НЕ ЗАКЪСНЯВАТ И ОБВИНЕНИЯТА – „Много си разсеян! Не внимаваш! Толкова ли си глупав!”

Децата с дислексия не са умствено изостанали, а проблемите им не са резултат от мързел, недостатъчно учене или нежелание. Правилното диагностициране на затрудненията при четене и писане е определящо за избор на правилната стратегия за справяне с тях. С програмата получавате пълна оценка на нарушенията на училищните умения и цялостна стратегия за справяне с проблемите на ученето.

С ТАЗИ ПРОГРАМА МОЖЕТЕ ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ СА ОБХВАНАТИ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ДИСЛЕКСИЧНОТО НАРУШЕНИЕ И ДЕТЕТО ВИ ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА РАЗВИЕ ПЪЛНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ, ГАРАНТИРАЩ МУ УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ.

Програмата включва: Изготвя се стратегия за развитие на уменията за четене и писане, съобразно индивидуалните потребности на ученика.

Група "МЕЧО ПУХ"

Полудневна или почасова групова терапия ( от сутрин до обяд), подпомагаща по-добра социализация и адаптация на децата. Усвояването им на нови говорни и езикови умения. Изготвен терапевтичен план специален план за работа в група като се съобразяваме със силните страни на детето и неговите интереси. Целите са съобразени с нуждите на формираната група. При по-малките се свеждат до ограничаване на ограничаване на поведенческите прояви, при други до изчакване, търпение, структуриране и изпълняване на инструкции, а при по-големите до по-сложни сюжетно-ролеви игри. Групови занимания в „Стъпка напред“ са игрови, ролеви, забавни, творчески, подходящи за малки деца с и без езиков проблем. Те имат за цел да развият:

Мечо Пух звезда

адаптацията при малките

Мечо Пух звезда

социалните умения

Мечо Пух звезда

личностните умения

Мечо Пух звезда

увереност и мотивация

Мечо Пух звезда

самостоятелност

Мечо Пух звезда

обогатяване на понятийен речников запас

Мечо Пух звезда

подобряване на разбирането

Мечо Пух звезда

комуникативните способности

Мечо Пух звезда

обратната слухова връзка

Мечо Пух звезда

работната памет

Мечо Пух звезда

концентрация и внимание

Мечо Пух звезда

мислене и  логика

Мечо Пух звезда

чувство за ритъм

Мечо Пух звезда

груба и финна моторика

Мечо Пух звезда

изградят самочувствие

Мечо Пух звезда

снемат тревожност