Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого
Елена Петрелийска

Диана
Момчева


Психолог

Подготовка на детето за ясла и училище с психолог Диди

Цел: подпомагане на бъдещия ученик, развиване на знания и умения, които спомагат по-гладкото приспособяване и утвърждаване на детето в училищна среда. Индивидуален подход към нуждите на всяко дете изграждане на здравословни навици у децата създаване на позитивна нагласа към училищния живот.

За да се подготви за училище, детето трябва да разполага със знания, но и да се развие цялостно, за да може то да общува свободно с връстници. За по-лекото приспособяване бъдещият ученик има нужда от активна родителска подкрепа. Подпомагане на родителите със стратегии за успешно учене и справяне със стреса професионална помощ за лесна адаптация на детето и на родителите към новата среда.