Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого
Полудневна занималня

Полудневна
занималня


( от сутрин до обяд)

От първи юни (01.06.2021г.) стартираме полудневна занималня, - ( от сутрин до обяд) подпомагаща по-добрата социализация и адаптация на децата. Групите са малки /до 5 деца/, за да можем да се погрижим с внимание за всички. Екип от психолози и логопед работят и наблюдават пряко Вашето дете като са в готовност за обратна връзка относно неговото развитие. Подходът ни в общуването с децата се основава на принципите на съвременната детска психология. Специален акцент поставяме върху усвояването им на нови говорни и езикови умения.

Имаме изготвен терапевтичен план - специален план за работа в група като се съобразяваме със силните страни на детето и неговите интереси и таланти.

Целите са съобразени с нуждите на формираната група.

При по-малките се свеждат до:

  • ограничаване на поведенческите прояви
  • изчакване, търпение, структуриране и изпълняване на инструкции, а при по-големите до по-сложни сюжетно-ролеви игри.


Групови занимания в „Стъпка напред“ са игрови, ролеви, забавни, творчески, подходящи за малки деца с и без езиков проблем.

Те имат за цел да развият:

1. адаптацията при малките

2. социалните умения

3. личностните умения

4. увереност и мотивация

5. самостоятелност

6. обогатяване на понятиен речников запас

7. подобряване на разбирането

8. комуникативните способности

9. обратната слухова връзка

10. работната памет

11. концентрация и внимание

12. мислене и логика

13. чувство за ритъм

14. груба и фина моторика

15. изградят самочувствие

16. снемат тревожност

Полудневна занималня

Нашата цел е децата да разширяват своите познания за света, забавлявайки се в творческа и уютна обстановка.

Екипът ни поема отговорност да развива децата в съответствие с техните потребности и особености и в добро партньорство с родителите, за да бъдем максимално полезни на децата.