Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого
УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ГОВОРА И СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ

От 14 май стартираме групови занимания за развитие на говора и социалните умения -от 09 до 12 ч., подпомагаща по-добрата социализация и адаптация на децата.

Груповите занимания са игрови, ролеви, забавни, творчески, подходящи за малки деца /2-5 г./ с и без езиков проблем. Групите са малки/до 6 деца/, за да можем да се погрижим с внимание за всички. Развитие на пространствени, творчески и социални умения. Развитие на груба и фина моторика. Подобряване на разбирането и комуникативните способности. Обогатяване на речниковият запас Усвояване на нови говорни и езикови умения. Нашите логопеди работят и наблюдават Вашето дете като са в готовност за обратна връзка относно неговото развитие.