Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого
РАННА ЛОГОПЕДИЧНА ДИАГНОСТИКА

ЗАПОЧВА НОВ ПРОЕКТ


Програма:

РАННА ЛОГОПЕДИЧНА ДИАГНОСТИКА

От 01. Септември за деца от 1 до 4-годишна възраст /най- подходящото време за корекция и стимулиране на езиковото развитие/

Продължителност: 8 посещения по 60 минути.

Срещите са индивидуални и се провеждат в присъствието на родител, протичат под формата на забавни занимания, имащи за цел да стимулират комуникативните и езикови умения, емоционалното и двигателно развитие на детето.

По време на тези срещи ще получите пълна логопедична диагностика при децата на 1 - 4 години по повод особености в развитието на говорните, езикови и комуникативни умения, психомоторно и сензорно развитие.

Логопедичната диагностика, извършвана още в ранна детска възраст, има за цел превенция на бъдещи проблеми.

Некоригираните артикулационни проблеми в ранна възраст водят до сериозни трудности в усвояването на четенето и писането в училище, проблеми с комуникацията на децата, отразяват се на тяхното поведение и самочувствие.