Логопедичен и Обучителен център
"Мечо Пух"

Мечо Пух лого

ТЕРАПИИ

Мечо Пух звезда

НАРУШЕНА АРТИКУЛАЦИЯ -
неправилно звукопроизношение, при което липсва/т или неправилно се произнасят/заменят един или няколко звука.

Мечо Пух звезда

НАРУШЕНА ФОНАЦИЯ/ ГЛАСОВИ НАРУШЕНИЯ -
патологични прояви на качествата на гласа: височина, сила,тембър (афония, дисфония, хипер/хипоназалност, фонастения и др.)

Мечо Пух звезда

НАРУШЕНА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ -
нарушено дишане, фонация, артикулация и прозодика поради различни малформации на говорните органи, от които наѝ- често срещани са вродените цепки ни устните и/или небцето.

Мечо Пух звезда

НАРУШЕНИЯ В РЕЧЕВАТА ПЛАВНОСТ -
запъване, заекване, брадилалия, тахилалия.

Мечо Пух звезда

КЪСНО ИЛИ ЗАБАВЕНО ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКА ПРИ ДЕЦА -
езиково нарушение на речта, при което езиковата система не е формирана граматично правилно (аграматизъм) , липсва или изостава за възрастта, беден понятиен речник, наличие на езикови дефицити.

Мечо Пух звезда

АФАЗИЯ –
разпад на изградените езиковите способности следствие от мозъчен инсулт или тумор.

Мечо Пух звезда

ДИСЛЕКСИЯ -
нарушена е способности за учене, четене.

Мечо Пух звезда

ДИСГРАФИЯ -
нарушена е способност за писане.

Мечо Пух звезда

ДИСКАЛКУЛИЯ -
нарушена е способност за математическите умения/

Мечо Пух звезда

ДИЗАРТРИЯ -
разтройство на речта следствие на мозъчни поражения.

Мечо Пух звезда

ХИПЕРАКТИВНОСТ И/ИЛИ ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО -
постоянна невъзможност за концентрация, невъзможността за приключване на конкретна задача, липсата на организация и структура в действията.

Мечо Пух звезда

ГЕНЕРАЛИЗИРА НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО -
деца от аутистичния спектър, первазивни нарушения на развитието, при които страдат социалното поведение, сензорната интергарция и комуникацията.

Мечо Пух звезда

ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
засягащи говора- синдром на Даун.

Мечо Пух звезда

ЦЕНТРАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ СМУЩЕНИЯ -
Детска церебрална парализа (ДЦП)